6 huomiota aloittavan yrittäjän viestinnästä | Hennaksi

Olen päässyt auttamaan viestinnän kanssa useaa pienyrittäjää sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Jokaisen yrityksen kanssa eteen ovat tulleet samat ongelmat. Päätin kerätä 6 asiaa aloittavan yrityksen viestinnästä ja hieman perustella, miksi juuri ne pitäisi huomioida.

Osa yrittäjistä on huomannutkin nämä asiat, mutta jostain syystä niitä ei ole laitettu kuntoon. Aika? Ei osaa aloittaa? Näkemys on, mutta taidot puuttuvat? On kriittinen omalle tekstilleen? Ne ovat niitä hiljaisia estoja ja muureja, joita meillä kaikilla on. Ei kaikkien tarvitse tietää kaikkea viestinnästä. En minäkään tiedä vesiputkistosta jokaista asiaa, ja siksi ostan palvelun mielelläni putkimiehiltä. 

Aloittaessani tätä yritystä minulle sanottiin, että: ”Et sinä voi tietää, mitä yritykset haluavat, koska et ole ollut yrittäjänä tai et ole ollut töissä yrityksessä. Olet vain opettanut oppilaitoksessa.” Näinhän sitä ajatellaan, että olen opettanut vain kirjoittamista, esiintymistä ja asiapohjaista viestintää. Eihän näitä taitoja työelämässä kaivata? Millaista viestintää yrityksessä siis kaivataan?

Miten teen viestintääni?

Kun olen tarkkaillut yritykseni Hennaksin nimissä tekemääni viestintää, se jakautuu aika selkeästi seuraaviin osa-alueisiin:

  • Asiakasviestintä – ylläpitävää yhteydenpitoa nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiin eri viestintävälineillä, esim. puhelut, kylmäsoitot, sähköposti, tekstiviestit
  • Markkinointiviestintä – vaikuttamis- ja markkinointitarkoituksessa laaditut sisällöt eri viestimiin, esim. kylmäpostit, mainokset, hissipuhe tapahtumissa tai verkostoitumistapaamisissa
  • Asiantuntijaviestintä – vakuuttavaa viestintää, sitouttavat sisällöt eli julkaisut blogiin, artikkelit, keskustelut ja kommentit (sosiaalinen media, LinkedIn, tms.), joissa tuon esiin näkemyksiäni, osaamistani ja asiantuntijuuttani

Sano siis minulle, eivätkä nämä alueet kaipaa juuri kirjoitustaitoja, esiintymistaitoja ja asiapohjaisen viestinnän osaamista? Omalla viestinnälläni on aika selkeä suunta ja tarkoitus – vakuuttaa, tuon esille osaamistani sekä samalla tulen lähemmäksi vastaanottajaa. Ainoa asia, jonka tiedostan olevan heikkouteni, on asiakkaan alan sanasto. Onneksi maailma on pullollaan tietoa ja se tieto on omaksuttavissa aika helposti, kun peruspohja on kunnossa. Miten se Jari sanoikaan? ”70 prosenttia vanhaa ja 30 prosenttia uutta – paras tapa omaksua uusi osaaminen” eli minun kohdallani alan sanasto.

Opettajana ollessani jouduin aika usein tilanteeseen, missä opiskelijan valitsema aihe oli aivan outo minulle. Sen takia tein aika paljon taustatutkimusta samalla, kun opiskelijat rakentelivat esiintymisiään tai tekstejään. Halusin ymmärtää edes pienen osan aiheesta, ja että pystyin antamaan vakuuttavaa kommenttia myös aiheesta. Sama nälkä minulla on yrittäjänä. Ennen kuin kirjoitan tekstejä tai tuotan viestejä verkkosivuille ja someen asiakkaanani olevan yrityksen nimissä, opiskelen suunnitteluvaiheessa aika paljon aiheesta tietoa. Sitä rakastan – uuden oppimista ja kehittymistä alallani.

Tästä hyvä esimerkki oli mm. Hautaustoimisto A. Kovalle tekemäni videosanoitus. Heidän tekstinsä oli aluksi rakenteltaan sellainen, jossa peittämällä nimen ja alan, teksti olisi voinut toimia esittelynä mille tahansa yritykselle toimialasta riippumatta. He halusivat apua minulta ja autoin mielelläni homman kanssa. Tuloksena oli aika mukavasti videon henkeen sopiva teksti.

Yrittäjä, huomioi nämä 6 asiaa viestinnässä! 

Viestintää on helpompi tehdä, kun on kiinnittänyt aluksi huomiota seuraaviin asioihin. Kun tarkoitus on selvillä, tavoitteet on määritetty sekä kohderyhmä huomioitu, on sisällötkin helpompi suunnitella ja rakentaa. Ei tarvitse siis hakuampua, vaan oikeasti yrittäjä saa keskittyä viestinnässä vain olennaiseen.

1. Ovathan yrityksen perustamisen lähtökohdat selvillä?

Ennen kuin lähdet rakentamaan yhtäkään viestiä tai yhtäkään markkinointia, kannattaa miettiä vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Kun ymmärrät lähtökohdat, osaat rakentaa viestisi oikein. Miksi yrityksesi on perustettu? Mikä on ongelma, jonka haluat ratkaista? Ketkä ovat kohderyhmäsi tai keitä tavoittelet asiakkaiksesi? Tutustu kilpailijoihin, jos heitä on. Miten he ovat asiaa lähestyneet?

2. Suunnittele

Tekemäsi selvityksen pohjalta varmasti huomasit, mitkä sopivat sinulle ja mitkä eivät ole sinua. Lisäksi sait varmasti pientä tukea kilpailijoiden viesteistä eli missä he ovat tehneet oikein ja missä he ovat menneet metsään. Miten sinä voisit erottua? Miten voisit lähestyä asiaa? Mitkä ovat viestimet, joilla voisit tehdä viestintää? Riittääkö www-sivut vai pitäisikö olla sosiaalisen median tilejä? Entä LinkedIn – yrityssivu vai riittääkö henkilökohtainen? Se, mitä haluat irti omasta viestinnästä on olennaista.

3. Rakennat viestintäsuunnitelman
Hennaksi - Kiinnostavaa sisältöä intohimolla
6 asiaa viestinnästä Hennaksi – Vinkkejä ja ohjeistusta.

Suunnittelun pohjalta kaikki ajatukset kannattaa koota yhteen. Kun perusteet ovat kunnossa, olet selvittänyt omat tarpeesi ja tavoitteesi, on aika rakentaa viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma luo konkreettisen pohjan kaikelle viestinnälle ja asettaa tavoitteet, jotka ovat yrityksesi kannalta olennaisia, saavutettavia, mitattavia ja aikataulutettavissa. Parasta viestintäsuunnitelmassa on, että se on aina mahdollista rakentaa uudelleen, sitä voi kehittää ja sitä voi päivittää. Se ei ole kiveenhakattua, vaan se antaa aluksi lähtökohdat, joita voi käytännön kokemusten kautta kehittää eteenpäin sopivammaksi.

4. Rakenna perusviestit ja aloita julkaisu

Viestintäsuunnitelmassa nousi varmasti esiin perusviestit, joita kaipaat yrityksesi viestinnässä. Peruspohja kannattaa olla kunnossa eli jokainen saman aiheen viesti sisältää aina samat asiat ja noudattaa samaa kaavaa. Samalla varmasti huomasit, kuka yrityksessäsi voisi olla vastuuhenkilö millekin aihealueelle. Jos toimit yksin, huomasit varmasti, mitkä voit tuottaa yksin ja mihin kaipaat toisen asiantuntijan näkemyksiä.

5. Mittareilla viestinnästä toimiva

Kun teet viestejä, olet varmasti pohtinut, mikä niiden polku on. Jos asiakas lukee viestin, mitä toivot hänen tekevän. Tärkeintä on saada aikaan myyntiä. Jos olet kiinteistönvälittäjä, haluat julkaisun tavoittavan potentiaalisen asiakkaan, saavan hänet tulemaan sivuillesi ja tutustuvan myytävien asuntojen valikoimaan. Ihanteellisinta olisi, että hän itse myös ostaisi tai ainakin välittäisi ystävälleen tai tutulleen linkin kiinnostavasta kohteesta ja suosittelisi. Hienointa olisi, että hän tulisi esittelyyn, missä pääsisit konkreettisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Kiinnitä huomiota siis, miten viestintäsi pohjalta toimitaan – liikkuvatko asiakkaat oikeaan suuntaan, löytävätkö he oikean osoitteen ja toteutuvatko asettamasi tavoitteet?

6. Kehitä

Tämä jää usein tekemättä. Rakennamme usein viestejä ja julkaisemme niitä. Jos viestit eivät saavuta haluamaasi kohderyhmää, silloin on hyvä palata takaisin suunnittelupöydän ääreen. Miten viestintää voisi kehittää, että se saavuttaisi halutun kohderyhmän, ja saisi kohderyhmän ihmiset toimimaan halutulla tavalla ja että he tuottaisivat tavoitellun määrän tuottoa yritykselle. Jos suoraan sanotaan, jokainen tekemämme viesti tehdään myyntitarkoituksessa – joko konkreettisesti myydäksemme tai jäädäksemme mieleen tai kiinnostaaksemme.

Ei sinun tarvitse tietää kaikkea viestinnästä. Kaipaatko apua viestintäsi rakentamisessa? Ota yhteyttä ja sovitaan aika ja rakennetaan omasi kuntoon.


Henna Eklund | Sisällöntuottaja ja viestinnän ammattilainen

Blogitekstin kirjoitti digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin moniosaaja

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tulevaisuutta. Olen kirjoittaja, copywriter sekä punakynäpaholainen. Olen viestinnän moniosaaja ja ”ikiharjoittelija” eli nälkäni oppia lisää ei lopu koskaan. En suostu vain pintapuolisten asioiden hallintaan, koska teen enemmän. Haluan tutustua ja tarkkailla ympäröivää maailmaa. Kiinnitän huomiota juuri eri tapoihin hoitaa viestintä ja markkinointi ja avaan huomioitani tässä blogissa.

Nousiko mieleen kysymyksiä? Ota yhteyttä!