5 ominaisuutta hyvälle kustannustoimittajalle | Hennaksi

Tarkistan vielä muutaman asian oikein PDF-tiedostosta, jonka pian lataan painopalveluun. Naps! Lataan tiedoston palveluun. Tarkistus on menossa ja odottelen tulosta. Koska kirjan valokuvat oli tarkoitus julkaista kirjailijan omanäköisinä, niissä saattaa olla vielä korjattavaa. Lumihiutaleen pyörittyä aikansa näytölle napsahtaa hyväksytty-teksti vihrein korostuksin. Nakkaan samalla myös kannen palveluun. Sama vihreä teksti ilmestyy senkin kohdalle. Vielä viimeiset hyväksymiset ja vahvistukset. Se oli siinä! Naamalleni leviää onnistunut hymy ja niskoiltani katoaa kiristys, jonka koin taistellessani palvelun kanssa kuvista. 

Kustannustoimittajan työstä olen saanut osani viimeisen vuoden aikana. Kaikki alkoi aikoinaan siitä, kun ruokajonossa keskustelin kirjailijan kanssa julkaisusta, kielestä ja rakenteen merkityksestä. Siitä siirryimme pöytään ja pian kirjoitimme sopimuksen kustannustoimituksesta. En vielä päässyt tekemään taittoa siihen kirjaan, mutta seuraavalle runokirjalle tein senkin. Nyt uusi kirja sai ilmeensä eli taiton sekä sisällönviimeistelyn eli kustannustoimituksen minulta. Olen aika ylpeä itsestäni. Meissä sisällöntuottajissa on useita ns. freelance-kustannustoimittajia. Tämä vain kuuluu osaksi nykyään arkeamme omakustannemaailman pyörteissä. Osa meistä kirjoittaa kirjan omanaan, ja osa on kuten minä eli tekee kustannustoimituksen toiselle.

Kustannustoimittajana arvoon nousevat toisenlaiset ominaisuudet. Niitä ovat luottamus, ammattitaito ja rohkeus. Luottamus nousee osaksi siksi, että kirjailija luottaa osaamiseesi. Sinulla on luottamusta ammattitaitoosi ottaa työ vastaan. Nykyisessä joo-maailmassa vaatii rohkeutta kertoa asiakkaalle, mikä tekstissä on hyvää ja mitä voisi kehittää. Se ei aina ole helppoa ja siinä voi tulla konflikteja, ja siksi vuorovaikutustaitoinen ihminen selviää noista tilanteista helposti. Tässä juuri korostuu opettajuuteni ja ammattitaitoni aitoon vuorovaikutukseen ikävemmissäkin asioissa. Samalla selkeni myös, mitkä ovat 5 ominaisuutta hyvälle kustannustoimittajalle.

Mitä töitä kustannustoimittajalle annetaan?

Virallisen Ammattinetti-kuvauksen mukaan ”kustannustoimittaja toimii yhdyshenkilönä. Kustannustoimittaja lukee käsikirjoituksen, jonka jälkeen hän alkaa käydä sen lävitse kirjoittajan kanssa. Työssä korostuu kritisoiminen ja kannustaminen. Tärkeää on palautteen antaminen tekstistä, sen asiasisällön ja oikeakielisyyden tarkistaminen sekä kirjallisen tason valvominen. Työ ei lopu kirjan mennessä painoon, vaan tämän jälkeen kustannustoimittaja osallistuu yleensä myös markkinointiin.

Työ on siis varsin sisältökeskeistä kustannustoimittajalle. Äidinkielen opettajana tein tätä työtä aina opiskelijoiden kanssa. Opettajana olin niin kannustaja kuin kritisoijakin. Kun tiesin opiskelijan pystyvän parempaan, kannustin nostamalla esiin epäkohtia ja erinomaisuuksia – mitä tuli säilyttää, mitä tuli muuttaa ja mitä voisi lisätä? Kielestä nostin esiin yleisimmät virheet ja kerroin niihin korjausohjeet eli mikä on oikea tapa kirjoittaa tämä. Esimerkiksi päin-sanan kanssa on yleensä ongelmaa. Jos voit nähdä ja konkreettisesti koskettaa sanaa, joka ilmenee päin-termin kanssa (esim. kioskille päin), kirjoita se erikseen. Muuten päin-sana kirjoitetaan yhteen, esim. eteenpäin, taaksepäin, ylöspäin.

Henna Eklund | Sisällöntuottaja ja viestinnän ammattilainen (Oulu, Finland)

Visuaalisena ihmisenä otan työssäni nyt kantaa myös julkaisun kauneuteen. Olen muutakin kuin oikolukija ja sisältönikkari, ja osaan ottaa tekstin ympäristön huomioon. Siitä tulee arvokas lisäni copywriter-haalareissani. Osaan ajatella sitä, miten ympäristö tukee ilmaisua, miten tekstin voisi asetella, mitä siitä voisi korostaa tummennuksin tai täsmennyksin. Haluan nähdä julkaisun ns. katsojan silmin eli miten hän tarttuu työhön. Kun olen kustannustoimittaja, tuon myös tämän osaamisen kehiin. Pääsen rakentamaan koko kokonaisuuden. Mielestäni se on aika upeaa hommaa.

Mitkä ovat sitten ne kustannustoimittajan 5 tärkeintä taitoa?

  1. Kustannustoimittaja työskentelee tekstien parissa, joten kielitaidon on oltava kohdillaan eli tekijän on hallittava suomen kieli kokonaisuudessaan. Tämä ei tarkoita vain kielioppia, ja tärkeimpiä kielivirheitä, vaan tämä tarkoittaa myös kielitaitoa laajemmassa skaalassa eli kirjallisuuden lajeina sekä tekstilajeina. Miten kaunokirjallinen teos eroaa tietokirjallisuudesta? Mitkä rakenteelliset asiat korostuvat tiedotteessa ja mitkä pöytäkirjassa? Erotatko ydinviestin kirjoituksesta?
  2. Kustannustoimittajalla on oltava visuaalista näkemystä ja osaamista. Viime aikoina on hypetetty paljon sitä, että pitää olla monen alan osaaja eli vanha näkemys yksi ihminen ja yksi työ ei enää päde. On tunnettava käytettävät välineet ja osattava käyttää niitä monipuolisesti. Mielestäni sisällöntuottajan työssä tämä on hyvin tärkeää. En voi olla vain kirjoittaja, vaan olen myös paljon muutakin.
  3. Kustannustoimittajan on hallittava vuorovaikutustaidot monipuolisesti. Varsinkin empatiakyky, kuuntelukyky sekä vaikeistakin asioista viestintä ovat osa tätä taitokokonaisuutta. Kustannustoimittajalle siis varsin olennaisia asioita, kun hän surffaa asiakastoiveiden lomassa.
  4. Kustannustoimittajan on oltava organisointi- ja projektityötaitoinen. Kirja on kustannustoimittajalle yleensä projekti, jolla on alku ja loppu. Se, miten se saadaan maaliin, riippuu täysin siitä, millaiset organisointitaidot tekijällä on. On oltava selkeä visio siitä, millä tavalla työ toteutetaan ja mitä vaiheita se pitää sisällään. Silloin aikatauluoletus ei saa olla turhan positiivinen.
  5. Kustannustoimittajalla on oltava perustelu- ja arviointikykyä. Kustannustoimittajan pitää myös osata perustella mielipiteensä hyvin, sillä kirjoittaja ei aina ole suostuvainen muuttamaan tekstiään vaaditulla tavalla. Tekstejä on uskallettava myös hylätä. 


Henna Eklund | Sisällöntuottaja ja viestinnän ammattilainen

Blogitekstin kirjoitti digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin moniosaaja

Henna Eklund | Punakynäpaholainen

Moniosaajat ovat tulevaisuutta. Olen kirjoittaja, copywriter sekä punakynäpaholainen. Olen viestinnän moniosaaja ja ”ikiharjoittelija” eli nälkäni oppia lisää ei lopu koskaan. En suostu vain pintapuolisten asioiden hallintaan, koska teen enemmän. Haluan tutustua ja tarkkailla ympäröivää maailmaa. Kiinnitän huomiota juuri eri tapoihin hoitaa viestintä ja markkinointi ja avaan huomioitani tässä blogissa.

Nousiko mieleen kysymyksiä? Ota yhteyttä!